Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Jessgrove Group ("My") se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí.

Tyto zásady stanoví, na jakém základě budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Přečtěte si prosím pozorně následující informace, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů a způsobu, jakým s nimi budeme nakládat. Uchováváme určité základní informace, když navštívíte naše webové stránky, a uvědomujeme si, že je důležité tyto informace uchovávat v bezpečí a informovat vás o tom, co s nimi budeme dělat.

Pro účely zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 (dále jen "zákon") je správcem údajů společnost Jessgrove, Cross Lane Mills, Cross Lane, Bradford, BD7 3JT.

Pokud opustíte naše stránky prostřednictvím odkazu nebo jiným způsobem, budete se řídit zásadami poskytovatele těchto stránek. Nemáme kontrolu nad těmito zásadami nebo podmínkami webových stránek a měli byste se seznámit s jejich zásadami dříve, než budete pokračovat v přístupu na stránky.

Informace, které od vás můžeme shromažďovat

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

  1. Informace, které poskytnete vyplněním formulářů na našich stránkách. Patří sem informace poskytnuté při registraci k používání našich stránek, při přihlášení k odběru našich služeb nebo při žádosti o další služby. Můžeme vás také požádat o informace, když nahlásíte problém s našimi stránkami.
  2. Pokud nás kontaktujete, můžeme si o této korespondenci vést záznamy.
  3. Můžeme vás také požádat o vyplnění dotazníků, které používáme pro výzkumné účely, ačkoli na ně nemusíte odpovídat.
  4. Podrobnosti o vašich návštěvách našich stránek, mimo jiné včetně údajů o provozu, údajů o poloze, webových deníků, operačním systému, používání prohlížeče a dalších komunikačních údajů, ať už jsou potřebné pro naše vlastní fakturační účely nebo jiné, a zdrojů, ke kterým přistupujete.

IP adresy

Můžeme shromažďovat informace o vašem počítači, včetně IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče, pokud jsou k dispozici, za účelem správy systému a poskytování souhrnných informací našim inzerentům. Jedná se o statistické údaje o činnostech a vzorcích prohlížení našich uživatelů, které neidentifikují žádnou osobu, a tímto způsobem nebudeme shromažďovat osobní údaje.

Vaše práva

Máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. Obvykle vás budeme informovat (před shromážděním vašich údajů), pokud máme v úmyslu použít vaše údaje pro tyto účely nebo pokud máme v úmyslu poskytnout vaše údaje třetí straně pro tyto účely. Své právo zabránit takovému zpracování můžete uplatnit zaškrtnutím určitých políček ve formulářích, které používáme ke shromažďování vašich údajů. Toto právo můžete také kdykoli uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese Jessgrove, Cross Lane Mills, Cross Lane, Bradford, BD7 3JT.

Naše stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a poboček. Pokud přejdete na odkaz na některou z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady neneseme žádnou odpovědnost. Než těmto webovým stránkám poskytnete jakékoli osobní údaje, zkontrolujte si prosím tyto zásady.

Přístup k informacím

Zákon vám dává právo na přístup k informacím, které jsou o vás uchovávány. Vaše právo na přístup lze uplatnit v souladu se zákonem. Každá žádost o přístup může být zpoplatněna částkou 10 GBP, abychom pokryli naše náklady na poskytnutí podrobností o informacích, které o vás uchováváme.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Veškeré změny, které v budoucnu provedeme v našich zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce a případně vám budou oznámeny e-mailem. Doporučujeme vám však, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, abyste měli přehled o všech potřebných změnách.

Kontakt

Dotazy, připomínky a žádosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů jsou vítány a měly by být adresovány společnosti Jessgrove, Cross Lane Mills, Cross Lane, Bradford, BD7 3JT.