Podmínky a pravidla

Vítejte na našich webových stránkách.

Pokud budete pokračovat v prohlížení a používání této webové stránky, souhlasíte s dodržováním následujících podmínek používání, které spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů upravují vztah společnosti Jessgrove k vám ve vztahu k této webové stránce. Pokud s jakoukoli částí těchto podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naše webové stránky.

Výraz "Jessgrove" nebo "my" nebo "nás" odkazuje na vlastníka webových stránek, jehož sídlo je Cross Lane Mills, Cross Lane, Bradford, BD7 3JT. Naše registrační číslo společnosti je 1419182. Výraz "vy" odkazuje na uživatele nebo diváka našich webových stránek.

Používání těchto webových stránek podléhá následujícím podmínkám používání:

Obsah stránek této webové stránky je určen pouze pro vaši obecnou informaci a použití. Může se změnit bez předchozího upozornění.

Tyto webové stránky používají soubory cookie ke sledování preferencí při prohlížení. Pokud povolíte používání souborů cookie, mohou být uloženy následující osobní údaje pro použití třetími stranami.

Ani my, ani třetí strany neposkytujeme žádnou záruku na přesnost, včasnost, výkonnost, úplnost nebo vhodnost informací a materiálů, které se nacházejí nebo jsou nabízeny na těchto webových stránkách, pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby, a my výslovně vylučujeme odpovědnost za takové nepřesnosti nebo chyby v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

Jakékoli informace nebo materiály na těchto webových stránkách používáte výhradně na vlastní nebezpečí, za které neneseme žádnou odpovědnost. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím těchto webových stránek splňovaly vaše konkrétní požadavky.

Tyto webové stránky obsahují materiál, který je v našem vlastnictví nebo na něj máme licenci. Tento materiál zahrnuje mimo jiné design, uspořádání, vzhled a grafiku. Reprodukce je zakázána jinak než v souladu s upozorněním na autorská práva, které je součástí těchto podmínek.

Všechny ochranné známky reprodukované na těchto webových stránkách, které nejsou vlastnictvím provozovatele nebo na které nemá provozovatel licenci, jsou na webových stránkách uvedeny.

Neoprávněné používání těchto webových stránek může vést k nároku na náhradu škody a/nebo k trestnému činu.

Tyto webové stránky mohou čas od času obsahovat také odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaše pohodlí a poskytují další informace. Neznamenají, že tyto webové stránky podporujeme. Za obsah odkazovaných webových stránek neneseme žádnou odpovědnost.

Používání těchto webových stránek a jakékoli spory vyplývající z jejich používání podléhají zákonům Anglie, Severního Irska, Skotska a Walesu.