Společnost Jessgrove, přední evropský dodavatel podšívek a dalších tkanin, učinila významný krok směrem k udržitelnosti tím, že investovala do solární energie. S podporou Evropské unie instalovala na střeše svého skladu v České republice solární panelový systém o výkonu 60,3 kWp. Tato iniciativa je v souladu se závazkem Evropské solární charty urychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaiky, v celé EU.

JCE solarInstalace solárních panelů je nejen důkazem závazku společnosti Jessgrove k udržitelným postupům, ale odráží také širší strategii EU zaměřenou na zvýšení energetické nezávislosti a snížení závislosti na neobnovitelných zdrojích energie. Očekává se, že tento krok výrazně sníží uhlíkovou stopu společnosti a náklady na energii a ukáže, jak mohou podniky přispět k ambicióznímu cíli EU, kterým je do roku 2030 získat alespoň 42,5% energie z obnovitelných zdrojů.

Investice společnosti Jessgrove je ukázkovým příkladem toho, jak mohou společnosti využít podpory EU k realizaci ekologických iniciativ. EU aktivně podporuje zavádění solární energie prostřednictvím různých programů a pobídek, protože si uvědomuje potenciál tohoto odvětví vytvářet pracovní místa a podporovat hospodářský růst a zároveň řešit změnu klimatu.

Tato iniciativa společnosti Jessgrove Czech je zářným příkladem firemní odpovědnosti a praktických výhod udržitelných energetických řešení. Ukazuje, jak mohou podniky hrát klíčovou roli při přechodu k zelenější budoucnosti, podporovanou politikami a programy EU, jejichž cílem je podpořit odolný a konkurenceschopný evropský hodnotový řetězec v oblasti solární energie.