Правила и условия

Добре дошли в нашия уебсайт.

Ако продължите да разглеждате и използвате този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани със следните правила и условия за ползване, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат отношенията на Jessgrove с вас по отношение на този уебсайт. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези правила и условия, моля, не използвайте нашия уебсайт.

Терминът "Jessgrove", "нас" или "ние" се отнася до собственика на уебсайта, чийто регистриран офис е Cross Lane Mills, Cross Lane, Bradford, BD7 3JT. Регистрационният номер на нашата компания е 1419182. Терминът "вие" се отнася до потребителя или зрителя на нашия уебсайт.

Използването на този уебсайт е предмет на следните условия за ползване:

Съдържанието на страниците на този уебсайт е предназначено само за обща информация и употреба. То подлежи на промяна без предизвестие.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да следи предпочитанията при сърфиране. Ако разрешите използването на "бисквитки", следната лична информация може да бъде съхранена от нас за използване от трети страни.

Нито ние, нито трети страни предоставяме каквато и да е гаранция за точността, навременността, ефективността, пълнотата или пригодността на информацията и материалите, които се намират или предлагат на този уебсайт, за конкретна цел. Вие потвърждавате, че тази информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и ние изрично изключваме отговорността за такива неточности или грешки в пълната степен, позволена от закона.

Използването на информацията или материалите на този уебсайт е изцяло на ваш собствен риск, за който ние не носим отговорност. Ваша е отговорността да се уверите, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този уебсайт, отговарят на вашите специфични изисквания.

Този уебсайт съдържа материали, които са наша собственост или са ни лицензирани. Този материал включва, но не се ограничава до дизайна, оформлението, външния вид и графиките. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с известието за авторски права, което е част от настоящите общи условия.

Всички търговски марки, възпроизведени в този уебсайт, които не са собственост на оператора или не са му лицензирани, са посочени на уебсайта.

Неразрешеното използване на този уебсайт може да доведе до иск за обезщетение и/или да бъде криминално престъпление.

От време на време този уебсайт може да включва и връзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство, за да предоставят допълнителна информация. Те не означават, че подкрепяме уебсайта(ите). Ние не носим отговорност за съдържанието на свързания(те) уебсайт(и).

Използването на този уебсайт и всички спорове, произтичащи от това използване на уебсайта, се подчиняват на законите на Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс.